THÔNG TIN THIẾT KẾ PROFILE

  Phần I. Thông tin, hình thức

  1. Thông tin khách hàng/doanh nghiệp
  2. Thông tin liên hệ (người phụ trách)  3. Hình thức

  Kích thước

  Màu sắc

  Cách thức in

  Phần II: Các Thông Tin Mô Tả Profile

  Thư ngỏ

  Lịch sử hình thành công ty

  Tầm nhìn sứ mệnh

  Giá trị cốt lõi

  Phương châm hoạt động

  Sơ đồ tổ chức (vui lòng gửi định dạng file .docx, .pdf hoặc link driver)

  Giới thiệu nhân viên - văn bằng, bằng cấp nếu có (vui lòng gửi định dạng file .docx, .pdf hoặc link driver)

  Thông tin khác (vui lòng gửi file .zip hoặc link driver)

  • Năng lực tài chính (bảng doanh thu)

  • Hình ảnh hoạt động của CBCNV công ty

  • Hình ảnh sản phẩm, dịch vụ của công ty

  • Dự án tiêu biểu (kèm hình ảnh và thông tin dự án)

  • Đối tác (Logo đối tác hoặc tên đối tác)

  Phần III: Hình ảnh (Vui lòng nén vào file .zip, .rar hoặc gửi link driver)

  • Giấy phép kinh doanh

  • Logo (file gốc, file PDF)

  • Giấy khen, giải thưởng, giấy chứng nhận

  • Hình ảnh về công ty , dự án và đối tác

  Lưu ý