10 Bước cơ bản xây dựng thương hiệu – Chiến lược kinh doanh

xây dựng thương hiệu

Xây dựng thương hiệu và một việc không hề dễ dàng. Xây dựng thương hiệu là phần quan trọng trong chiến lược kinh doanh. Nó đòi hỏi nhiều công sức, thời gian và một chiến lược giá trị lâu dài, xuyên suốt với doanh nghiệp. Bài viết này phù hợp với doanh nghiệp mới có nguồn vốn hữu hạn hay thương hiệu có thâm niên trên thị trường nhưng chưa nổi trội và thậm chí bị “dìm”. Trong bài viết này 360Branding sẽ chia sẻ 10 Bước cơ bản để xây dựng thương hiệu.

Bước 1: Nghiên cứu các giá trị nền tảng

Để có thể khai thác được hết sức mạnh của thương hiệu bạn thì nghiên cứu các giá trị nền tảng là bước đầu tiên để xây dựng thương hiệu. Trong mô hình Brandkey, phần nghiên cứu này tập trung vào việc lựa chọn các lợi thế so sánh của Doanh nghiệp/ sản phẩm/ Thương hiệu.

Xây dựng thương hiệu với mô hình Brand key
Xây dựng thương hiệu với mô hình Brand key

Các công cụ thường dùng là SWOT, các mô hình sản phẩm, mô hình định vị cạnh tranh; chuỗi giá trị.

Bước 2: Môi trường cạnh tranh, nghiên cứu đối thủ và các cơ hội thị trường

Đối với xây dựng thương hiệu thì môi trường cạnh tranh, nghiên cứu đối thủ và cá cơ hội thị trường thì điểm quan trong trong bước này là tìm kiếm các lỗ hổng của thị trường, điểm yếu của đối thủ và concept Truyền thông của đối thủ. 

Khi bạn có thể kiếm được lỗ hổng thị trường chưa được đáp ứng đó sẽ là điểm bứt phá cho doanh nghiệp. Hiểu về đối thủ sẽ cho doanh nghiệp nhiều bài học quý giá từ “người đi trước”. 

Mô hình Marketing Insight Quy trình xây dựng thương hiệu
Mô hình Marketing Insight Quy trình xây dựng thương hiệu

Để hoàn thành ở bước này bạn có thể dùng các công cụ phân tích như:

 • SWOT đối thủ
 • Quy trình nghiên cứu concept truyền thông đối thủ cạnh tranh
 • Trải nghiệm khi là khách hàng của đối thủ
 • Mô hình định vị cạnh tranh

Bước 3: Nghiên cứu khách hàng và công chúng mục tiêu

Customer Persona và Insight khách hàng cần được xây dựng thương hiệu doanh nghiệp xác định và hiểu ngay từ đầu. Khách hàng chính là người tiêu dùng trực tiếp và đối  tượng phục vụ của doanh nghiệp. Có thể chạm tới khách hàng hay không? Sao để xây dựng thương hiệu trong lòng họ?

xây dựng thương hiệu doanh nghiệp: cần hiểu tại sao họ lại cư xử như vậy trong quá trình mua hàng, sử dụng sản phẩm/ dịch vụ của mình. Phản ứng của họ thể hiện họ đang muốn điều gì?

Công cụ:

 • Nghiên cứu marketing
 • Sử dụng số liệu thống kê
 • Phân tích nhân khẩu học
 • Tâm lý học,
 • Nghiên cứu “quy trình trải nghiệm của khách hàng” khi sử dụng sản phẩm – dịch vụ.
Nghiên cứu khách hàng để doanh nghiệp có thể tiếp cận tới họ
Nghiên cứu khách hàng để doanh nghiệp có thể tiếp cận tới họ

Đặc biệt lưu ý: Quy trình trải nghiệm khách hàng đã hoàn toàn thay đỏi từ khi có Internet và Mạng xã hội.

Bước 4: Xây dựng sứ mệnh và tầm nhìn thương hiệu (Bước 1 trong Brand Diamond)

Sứ mệnh thương hiệu cần trả lời các câu hỏi quan trọng:

 1. Thương hiệu đại diện cho điều gì?
 2. Lợi ích lý tính/ cảm tính nào thương hiệu sẽ đem lại cho khách hàng?
 3. Điểm khác biệt của thương hiệu so với đối thủ cạnh tranh là gì?
 4. Điểm duy nhất mà thương hiệu sở hữu so với đối thủ là gì?

Tầm nhìn của thương hiệu mô tả Đích đến mà thương hiệu mong muốn xây dựng thương hiệu trong tương lai dài hạn 10-20 năm. Tầm nhìn bao gồm hình dung về tương lai và giá trị cốt lõi quan trọng nhất của thương hiệu.

Bước 5: Xây dựng hệ thống giá trị cốt lõi

Hệ thống xây dựng thương hiệu: niềm tin trong tổ chức văn hóa doanh nghiệp. Điều này có thể để lại dấu ấn riêng cho doanh nghiệp về một tập thể có văn hóa riêng, cách phục vụ trong mắt khách hàng và cả những tư tưởng, tinh thần của doanh nghiệp.

Bước 6: Cá biệt hóa, cá nhân hóa thương hiệu

Xây dựng thương hiệu: hãy cá biệt hóa/ cá nhân hóa thương hiệu bằng các hệ thống giá trị cảm tính, tính cách và hình mẫu cho thương hiệu. Tính cá biệt hóa trong xây dựng thương hiệu thể hiện rõ qua bộ nhận diện thương hiệu. Bộ nhận diện thương hiệu cốt lõi: tên gọi, slogan, logo, Brand Guidelines.

Bước 7: Xây dựng thương hiệu cấu trúc thương hiệu và xây dựng mô hình kinh doanh cạnh tranh cho thương hiệu

Cấu trúc xây dựng thương hiệu giúp Doanh nghiệp sử dụng đồng thời chiến lược tập trung và đa dạng hóa một cách hiệu quả. Các thương hiệu cần được tập trung để tạo nên sự khác biệt và định vị mạnh mẽ trong tâm trí khác hàng. Ngược lại đa dạng hóa sẽ hỗ trợ Doanh nghiệp giải quyết bài toán bất lợi/ hưởng lợi vì quy mô.

Bước 8: Văn hóa thương hiệu

Nếu như xây dựng thương hiệu có tính cách thương hiệu là nội hàm và phong cách (đặc điểm cảm tính và nhận diện) là sự thể hiện ra bên ngoài các giá trị nội hàm của thương hiệu. Giá trị cốt lõi và Văn hóa thương hiệu cũng có vai trò/ vị trí tương tự.

Xây dựng thương hiệu trong khi giá trị cốt lõi đem lại sức mạnh tiềm ẩn cho thương hiệu. Văn hóa giúp thương hiệu tạo nên hình ảnh đặc trưng và khác biệt mạnh mẽ cho tổ chức. Cấu thành bởi 2 yếu tố: Giá trị cốt lõi và Mô hình kinh doanh.

 • Giá trị cốt lõi – Sức mạnh tiềm ẩn
 • Văn hóa thương hiệu – Hình ảnh đặc trưng, khác biệt cho tổ chức

Bước 9: Lịch sử hóa thương hiệu, tài sản thương hiệu 

Xây dựng thương hiệu: không cần chờ đến 10-20 năm mới có lịch sử. Lịch sử của thương hiệu được tạo ra từ bước đầu tiên. Khi ây dựng thương hiệu là một ý tưởng trên giấy, điều đó đã đặt ra đấu mốc cho một hành trình dài và phát triển có thể là cả một xã hội. Hãy bắt đầu xây dựng thương hiệu ngay.

Bước 10: Xây dựng lời hứa thương hiệu

Lời hứa thương hiệu gồm 2 phần: Tuyên bố và thực thi.

Các giá trị có được khi xây dựng 10 bước

Brand Equity – Tài sản thương hiệu: Được định nghĩa là tất cả những đặc tính hay chất lượng nổi bật nhất của một thương hiệu, có được từ sự tương tác giữa các nhóm có lợi ích với thương hiệu, qua đó tạo ra được sự cam kết từ các cá nhân và tạo ra nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm mang thương hiệu này của doanh nghiệp. Chính những tư duy và cảm giác rất khác biệt này làm cho thương hiệu có giá trị và tạo được sự chú ý với khách hàng.

Định vị thương hiệu: là khái niệm quan trọng nhất của chiến lược thương hiệu. Định vị hiểu đơn giản là việc tạo nên một vị thế khác biệt của thương hiệu trong tâm trí khách hàng so với đối thủ cạnh tranh, trong một thị trường mục tiêu nhất định.

Brand Essence: Tinh túy thương hiệu là những giá trị cảm tính, cảm xúc và “tinh túy” nhất mà thương hiệu đạt được/ ghi dấu trong tâm trí khác hàng.

Đây là 10 bước cơ bản xây dựng thương hiệu đầy đủ. Doanh nghiệp bạn có thể đứng vững trong thị trường lâu dài. Thì những cột móng đầu tiên phải thật vững chắc. Tìm hiểu thêm nhiều bài viết hữu ích trên 360Branding

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *